نویسنده = چشمه سهرابی، مظفر
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 94-116

مریم آذرگون؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


3. جایگاه میان‌رشته در طرح‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-50

مظفر چشمه سهرابی؛ رسول سعادت