نویسنده = جنوی، المیرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-94

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ حمید کاظمی