نویسنده = خادمی زاده، شهناز
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستم‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

شهناز خادمی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ شادی قاسمی