نویسنده = پورحسین، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 93-105

امیررضا اصنافی؛ راضیه پورحسین؛ مریم امیدی‌نیا