نویسنده = داودی، ترجمه مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کتابخانه، اطلاعات، اقتصاد

دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 242-255

نوشته ژاک میشل؛ ترجمه مهدی داودی