نویسنده = ارس، نوشته بت کرویت
تعداد مقالات: 1
1. انتقال تکنولوژی اطلاعاتی به کشورهای کم رشد: نگرش نظام‌یافته

دوره 1، شماره 2، 3، و 4، زمستان 1369، صفحه 226-241

نوشته بت کرویت ارس؛ ترجمه فرشته مولوی