نویسنده = پرتو، ترجمه بابک
تعداد مقالات: 1
1. صعود از لوبیای سحرآمیز: ساختار سازمانی تکاملی برای کتابخانه‌ها

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 213-223

نوشته ایرن هودلی و جان کوربین؛ ترجمه بابک پرتو