نویسنده = آنتوانسون، نوشته بریژیت
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابخانه ملی در توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی در کشور سوئد

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 165-177

نوشته بریژیت آنتوانسون؛ ترجمه سیمین سوداگر