نویسنده = حیدری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 107-122

بهروز رسولی؛ حمید کاظمی؛ مهدی علیپور حافظی؛ ابراهیم حیدری