نویسنده = اینتنر، شیلا اس
تعداد مقالات: 1
1. عامه مردم و آموزش کتابشناختی: فرصتهای از دست رفته در ایجاد محیط اطلاعاتی مثبت

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 112-133

شیلا اس. اینتنر؛ ترجمه فریده سیدمنیر