نویسنده = جکسون، سوزان مک انالی
تعداد مقالات: 1
1. آموزش مرجع و تکنولوژی نوین

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 91-111

سوزان مک انالی جکسون؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی