نویسنده = ترنر، نوشته جیمز
تعداد مقالات: 1
1. آموزش آرشیویستها و کتابداران منابع دیداری - شنیداری

دوره 4، شماره 1، بهار 1372، صفحه 46-62

نوشته جیمز ترنر؛ ترجمه رزا کیائی