نویسنده = باد، نوشته جان
تعداد مقالات: 3
1. کتابخانه در فرایند ارتباط

دوره 4، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 422-457

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


2. فرایند ارتباط شبیه چیست؟

دوره 4، شماره 3، پاییز 1372، صفحه 281-312

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر


3. کتابخانه، اطلاع، و معنا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1372، صفحه 133-178

نوشته جان باد؛ ترجمه محبوبه مهاجر