نویسنده = بیلدی، نوشته ایبولیا
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 135-145

نوشته ایبولیا بیلدی؛ ترجمه پرویز بهیار