نویسنده = جی.جی چاودوری، نوشته اس.چاودوری و
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نرم‌افزار سی.دی.اس. آی‌سیس در توسعه نظام مدیریتی کتابخانه

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 117-134

نوشته اس.چاودوری و جی.جی چاودوری؛ ترجمه عباس گیلوری