نویسنده = تسای، نوشته مینگ - یوهه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کتابسنجی متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، 1876-1976

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 105-116

نوشته مینگ - یوهه تسای؛ ترجمه علی مزینانی