نویسنده = اوتن، نوشته کلاس
تعداد مقالات: 1
1. اساس علم اطلاعات

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 93-104

نوشته کلاس اوتن؛ ترجمه علی‌اصغر شیری