نویسنده = انوار (استعلامی)، ترجمه پروین
تعداد مقالات: 1
1. نسخه‌های خطی اسلامی در کتابخانه‌های کانادا (مونترال و تورنتو)

دوره 5، شماره 1 و 2، تابستان 1373، صفحه 73-79

نوشته استیفن رُمن؛ ترجمه پروین انوار (استعلامی)