نویسنده = جکسن، نوشته مایلز م
تعداد مقالات: 1
1. آینده کتاب در عصر الکترونیک

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1373، صفحه 92-99

نوشته مایلز م. جکسن؛ ترجمه نعمت‌ا... جهانفرد