نویسنده = بوتیلیه، نوشته فرانس
تعداد مقالات: 1
1. آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی: دو دیدگاه متفاوت مدیریت؟

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1373، صفحه 80-91

نوشته فرانس بوتیلیه؛ ترجمه محمدرضا قانع