نویسنده = بزرگی، ترجمه اشرف‌السادات
تعداد مقالات: 2
1. نقش ارتباطی کتابدار مرجع

دوره 5، شماره 3 و 4، زمستان 1373، صفحه 66-70

نوشته آمودا والی؛ ترجمه اشرف‌السادات بزرگی


2. نظامهای پیچیده کامپیوتری و کتابداران حرفه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1372، صفحه 458-474

نوشته نیکی گانسون؛ ترجمه اشرف‌السادات بزرگی