نویسنده = باردن، نوشته فیل
تعداد مقالات: 1
1. تکنولوژی، ساختار سازمانی و اقتصاد بزرگراههای اطلاعاتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1374، صفحه 97-107

نوشته فیل باردن؛ ترجمه علی‌اصغر شیری