نویسنده = دامادی، ترجمه سعید
تعداد مقالات: 1
1. نابودی خاطرات با هدف‌گیری کتابخانه‌ها و آرشیوها در بوسنی و هرزگوین

دوره 6، شماره 1، بهار 1374، صفحه 69-78

نوشته آندرش ردالمایر؛ ترجمه سعید دامادی