نویسنده = الرحمان، نوشته دکتر سجاد
تعداد مقالات: 1
1. تأمین نیروی انسانی برای گسترش و اجرای سیاستهای اطلاع‌رسانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 77-96

نوشته دکتر سجاد الرحمان؛ ترجمه علی مزینانی