نویسنده = چشمه سهرابی، مظفر
تعداد مقالات: 5
1. رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

آزاده حاجیان؛ مظفر چشمه سهرابی


2. ارزشیابی مجلات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

مظفر چشمه سهرابی؛ رضا دهخدایی


3. شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 176-199

مرتضی محمدی استانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ سیدمهدی طاهری


4. قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-26

رسول سعادت؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ مظفر چشمه سهرابی


5. رویکردهای نظری در تطور نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-27

قاسم موحدیان؛ مظفر چشمه سهرابی