نویسنده = حری، ترجمه دکتر عباس
تعداد مقالات: 1
1. گاهشماری در کتاب تاریخ‌الاطباء اسحاق بن حنین

دوره 7، شماره 1، بهار 1375، صفحه 81-89

نوشته ف.و. زیمرمان؛ ترجمه دکتر عباس حری