نویسنده = اکبری‌نژاد، سعید
تعداد مقالات: 2
2. اضافه توضیحی در سرعنوانهای موضوعی فارسی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1374، صفحه 16-24

سعید اکبری‌نژاد