نویسنده = استن ای. حنا، نوشته مایکل اچ. هریس، پاملا سی. هریس،
تعداد مقالات: 1
1. اینترنت و آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، بهار 1377، صفحه 111-116

نوشته مایکل اچ. هریس، پاملا سی. هریس، استن ای. حنا؛ ترجمه علی‌اصغر شیری