نویسنده = حیدری، ترجمه مجید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع

دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 98-107

نوشته میشل آفولابی؛ ترجمه مجید حیدری