نویسنده = بزرگ چمی، ترجمه ویدا
تعداد مقالات: 1
1. خط‌مشی‌ها و پیشرفت‌های اخیر در نظام امانت بین کتابخانه‌ای و ارائه اسناد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 88-97

نوشته گراهام پ. کرنیش؛ ترجمه ویدا بزرگ چمی