نویسنده = آزاد، ترجمه اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. اینترنت ابزاری در خدمت کتابداران آسیایی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 73-87

نوشته راد دیویس؛ ترجمه اسدالله آزاد