نویسنده = بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات الکترونیکی

دوره 9، شماره 3 و 4، زمستان 1377، صفحه 112-119

نوشته سندی نورمن؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی


2. آموزش مرجع و تکنولوژی نوین

دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، زمستان 1371، صفحه 91-111

سوزان مک انالی جکسون؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی


3. کتابخانه‌ها: یاوری در مبارزه با بیسوادی در کشورهای صحرای سفلی در آفریقا

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 190-212

نوشته کاسی. ای کیدم؛ ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی