نویسنده = جمالی مهموئی، ترجمه حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. سند چیست؟ تأملی دوباره در باب مفهوم سند در عصر اضطراب

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 112-119

نوشته لیندا شامبر؛ ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی