نویسنده = باقری، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. آموزش کتابداری در هند

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 54-68

معصومه باقری


2. نگاهی به یک قرن کتابداری در هند

دوره 10، شماره 1، بهار 1378، صفحه 48-61

معصومه باقری