نویسنده = خانی‌پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر فهرستنویسی کتاب‌های خطی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 37-48

رضا خانی‌پور