نویسنده = ابراهیمی کلهرودی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت کتاب‌های ترجمه شده کودکان 3 - 11 سال (1366-1375)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1379، صفحه 19-32

خدیجه ابراهیمی کلهرودی