نویسنده = اشتری، مه‌لقا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377

دوره 12، شماره 2، تابستان 1380، صفحه 8-22

مه‌لقا اشتری