نویسنده = حافظیان رضوی، ترجمه کاظم
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 123-138

نوشته جو هندری؛ ترجمه کاظم حافظیان رضوی؛ مژده جم‌نیا