نویسنده = پارسا، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358

دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 50-68

فرزانه پارسا