نویسنده = آلن، نوشته گیلیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌های کاری در کتابداری

دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 127-136

نوشته گیلیان آلن؛ ترجمه علیرضا فیضی