نویسنده = بت کریمر، نوشته توماس تپر و
تعداد مقالات: 1
1. "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی"

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 139-153

نوشته توماس تپر و بت کریمر؛ ترجمه سودابه نوذری