نویسنده = ارجمند، ترجمه تاج‌الملوک
تعداد مقالات: 2
1. حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 129-137

نوشته ریچارد توکر؛ ترجمه تاج‌الملوک ارجمند


2. بزرگراههای اطلاعاتی و نابینایان

دوره 9، شماره 1، بهار 1377، صفحه 106-110

نوشته نورمن کومبز؛ ترجمه تاج‌الملوک ارجمند