نویسنده = آن. ساسر، نوشته باربارا وودز کالینز و
تعداد مقالات: 1
1. نقش کتابدار بیمارستانی در خودیاری پزشکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 152-162

نوشته باربارا وودز کالینز و آن. ساسر؛ ترجمه احمد یوسفی