نویسنده = ثورنلی، نوشته جنی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 134-145

نوشته جنی ثورنلی؛ ترجمه محسن حاجی زین‌العابدینی