نویسنده = تیمورخانی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1381، صفحه 32-45

افسانه تیمورخانی