نویسنده = جوآن، بارون
تعداد مقالات: 1
1. فواید شبکه‌سازی انسانی در برابر شبکه‌سازی الکترونیکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1381، صفحه 154-157

بارون جوآن؛ داریوش علیمحمدی