نویسنده = آتاتی، نوشته ریچارد
تعداد مقالات: 1
1. خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 139-148

نوشته ریچارد آتاتی؛ ترجمه علی شاه شجاعی