نویسنده = چاو، نوشته می‌وای
تعداد مقالات: 1
1. نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 144-149

نوشته می‌وای. چاو؛ ترجمه ایران کاشانی‌زاده