نویسنده = باتر، نوشته باب
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 242-249

نوشته باب باتر؛ ترجمه مهدی علیپور حافظی