نویسنده = حداد، ترجمه زهرا
تعداد مقالات: 1
1. کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 226-241

نوشته پی.جی. لر؛ ترجمه زهرا حداد